Nederlandse versie |
English version

Het zou pas echt erg zijn als we deden wat iedereen van ons verwacht

De naam Bad Sounds doet nog niet bij iedereen een belletje rinkelen, toch kennen veel mensen het nummer ‘Wages’, dat op de FIFA 18 soundtrack stond. De band rondom broers Ewan en Callum Merret bracht eerder verschillende singles uit, waaronder het pakkende ‘Are You High?’. CHAOS Music Magazine sprak de broers voor het optreden op Metropolis Festival. Natuurlijk spraken we over het debuutalbum dat deze week uitkomt.

Jullie album ‘Get Better’ verschijnt op 15 augustus; dat zal wel heel spannend zijn!
Ewan Merret: Het is ons eerste album, dus het is inderdaad zenuwslopend. Eerste albums zijn altijd heel erg belangrijk. Je krijgt niet echt de kans om hiermee te oefenen. We beschouwen Bad Sounds eigenlijk meer als een ‘albumband’, dan als een band die vooral singles uitbrengt. Het is heel fijn dat we eindelijk verschillende kanten van onszelf kunnen laten zien. Het album geeft een completer beeld van waar we toe in staat zijn.
Callum Merret: Daarbij, we zeggen zelf altijd dat we het vaker hebben over albums die we leuk vinden, dan over specifieke artiesten. Iets dat mensen hopelijk ooit over ons zullen zeggen: ik houd niet zo van die band, maar ik hou erg van dat album.

Dus jullie wilden het album als een compleet pakket presenteren. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
E: We kozen in elk geval nummers waarvan we voelden dat die bij elkaar hoorden; dus verschillende kanten van hetzelfde, in plaats van dingen die heel erg van elkaar verschillen.
C: Wanneer je die liedjes hebt gekozen, moet je bedenken in welke volgorde je ze wilt hebben. Je wilt dat het vanaf het begin af aan boeiend is, maar je wilt ook niet dat de luisteraar het meteen al zat wordt. We hebben een Excel sheet samengesteld van onze favoriete albums met de volgorde van de nummers, het soort liedjes, hoeveel liedjes… We hebben echt geanalyseerd wat zo’n album tot een geweldig album maakt. We hebben een paar keer ons eigen album helemaal geluisterd en vervolgens de volgorde van de liedjes en de liedjes zelf aangepast. Ik ben er heel trots op en ik hoop dat mensen het leuk zullen vinden.

‘Get Better’ heeft als thema een zelfhulpboek

Kun je me vertellen waar de albumtitel ‘Get Better’ vandaan komt?
E: Toen we eindelijk het album samen gingen stellen, kwam dat thema als vanzelf naar boven. Het album heeft dit ‘get better’  thema. Het is een soort van parodie op een zelfhulpboek, iets waar we altijd grapjes over maakten, in de teksten in ieder geval.Bad Sounds

Was het maken van het album een zelfhulpboek voor jullie?
E: (lacht) Nou, ik denk dat er veel aspecten van aanwezig zijn, omdat het een klassiek muzikantending is: wanneer je je niet zo goed voelt, is het erover schrijven een helende manier om er mee om te gaan. Het is ook gewoon heerlijk om over je problemen te schrijven in je liedjes. Dus ik denk dat het een soort zelfhulpboek is. En dan zit je ook nog in de muziekindustrie, waar iedereen wil dat je vooruit gaat en er nooit echt een einddoel is.
C: We doen dit nu al een paar jaar als Bad Sounds en we voelen dat we langzaam beter worden. Dus het is die vooruitgang van beter worden in wat je doet en daarmee tegelijk ook nog een beter persoon worden. Het was een vrij universele titel.
E: Daarnaast werkt het ook nog met de bandnaam: Bad Sounds Get Better.

Nu jullie het er toch over hebben: waar komt de bandnaam vandaan?
E: Toen we net begonnen hadden we een demo die we heel leuk vonden, maar het was opgenomen op een slecht keyboard. We gaven het de naam ‘bad sounds’, om het later te verbeteren. Toen we door demo’s en op andere plaatsen zochten naar een bandnaam, was dat de beste uit een reeks van hele slechte bandnamen.

Het was zo leuk om twee weken lang lekker te drummen

Je zei eerder dat je het uitbrengen van je eerste album niet kunt oefenen, maar hebben jullie wel advies gekregen van andere mensen?
C: We zijn niet zo sociaal, dus we kennen niet heel veel mensen in de industrie. James Dring heeft het grootste deel van het album met ons geproduceerd. Hij heeft zijn bijdrage geleverd aan albums die we erg bewonderen. Ik heb het idee dat hij een goed beeld had van het hele album en hij heeft ons begeleid bij het tot stand komen ervan.
E: Ik denk dat we een moeilijke band zijn om advies aan te geven, omdat we niet echt in een bepaald straatje passen. We volgen gewoon ons onderbuikgevoel en we hopen dat als wij het leuk vinden, dat anderen dat ook vinden.
C: We hebben het geluk dat we in de positie zijn om een album te maken en we weten niet of we die mogelijkheid nog een keer krijgen. Als we een album hadden gemaakt waar we niet blij mee waren geweest, zouden we het onszelf nooit vergeven als het niks werd.Bad Sounds

Wat is jullie beste herinnering aan het opnemen van het album?
E: We gebruiken normaal altijd break keys, zoals op oude funk albums waarvan je alleen de drumpartij neemt en die gebruikt. Maar wanneer je een album uitbrengt op een label, kun je dit niet meer doen vanwege copyrights. We wilden daarom onze eigen drumpartijen opnemen en ervoor zorgen dat het authentiek klonk. Een vriend van ons zorgde voor drumkits uit de jaren 50 en 60 en we hebben ouderwetse opnametechnieken, en oude microfoons, gebruikt. In twee dagen hebben we de drumpartijen opgenomen. Dat was heel leuk, omdat we daar een beetje nerdy over zijn. Maar James, met wie we het opnamen, houdt daar ook erg van. Dus we waren daar met elkaar gewoon als een stelletje gekken heerlijk aan het drummen.
C: De studio had hele grote ramen, waardoor we op een meertje uitkeken. Het was zo anders dan wat we ooit eerder hadden gedaan. We zaten altijd in kleine kamertjes waar maar twee of drie mensen in passen. In die twee dagen deden we alleen de drums, om gewoon leuke geluidjes te krijgen. Zo tegen het einde hadden we een favoriete drumkit, één uit de jaren zestig. Die klonk als Ringo Star als je erop speelde. Het was echt heel mooi.

De favoriete nummers van Get Better

Is er een liedje op het album dat je leuker vindt?
E: Ik vind het lied ‘Another Man’ zelf heel leuk, ik ben blij met hoe het uiteindelijk is geworden. Niet alleen omdat dit lied veel tijd kostte, maar we probeerden al heel lang zo’n nummer te maken. Het voelt echt alsof het album zo’n lied nodig heeft.
C: Het was ook het moeilijkste nummer om op te nemen. Ik denk dat dit het enige moment was in de studio waar we het niet met elkaar eens waren over een lied. Ik dacht toen dat het niet goed genoeg was voor op het album. Als ik er nu naar terug luister in context met het album, is het een van mijn favoriete liedjes.

Wat maakte het zo moeilijk om op te nemen?
C: Ik denk de eenvoud van het nummer.
E: Ik denk ook dat het mij heel dierbaar was. We hebben verschillende manieren van werken. Ik vind vooral het eerste gedeelte leuk; het schrijven van de liedjes en het eerste moment waarop het nummer zich vormt. Callum gooit gewoon heel veel ideeën op een lied af en ziet wel wat het beste is. Toen Cal dingen wilde uitproberen, dacht ik: nee, dit is verkeerd voor dit liedje. Ik wist precies wat ik wilde. Dat was het moment waarop we met elkaar botsten.
C: Het stuk voor het refrein is het stuk waar we allebei compromissen hebben gesloten. Ik vond dat het op een bepaalde manier moest en Ewan vond dat het echt op een andere manier moest. Toen besloten we om een beetje van het één en een beetje van het andere te doen. Dat is precies de essentie van hoe we als band begonnen: met twee manieren van werken die met elkaar botsen.
E: De reden dat we geen ruzie hebben, is dat we weten dat de ander het niet persoonlijk bedoelt. We kunnen tegen elkaar zeggen dat we iets niet mooi vinden en dan voelt het niet als een ego-ding. Het is altijd al wij tweeën geweest.

En, Callum, wat is jouw favoriete nummer op het album?
C: Mijn favoriet is ‘Thomas is A Killer’, omdat ik er niet zo heel veel inbreng in had. Ewan heeft dit grotendeels geschreven. Hij stuurde het vlak voor Kerst en ik was meteen erg onder de indruk. Ik kende het verhaal achter het nummer en ik wist hoe aangedaan Ewan hierdoor was. Om dan te horen hoe Ewan dit in een lied had verwerkt, was echt heel mooi. Iedere keer als ik naar het nummer luister ben ik er weer stil van. Daarbij voelt het belangrijk om een nummer als dit uit te brengen, omdat we dat nog niet eerder hebben gedaan. De teksten van onze nummers zijn meestal wel somber, maar dat valt niet echt op omdat we een lekkere uptempo beat onder de nummers zetten. Dit nummer is echter door en door somber. Het is heel anders dan alles wat we hiervoor hebben gedaan.

‘Thomas Is A Killer’ is een heel donker nummer

Wil je het verhaal achter het nummer met ons delen?
E: Een vriendin van mij, met wie ik eerder heb gewerkt, had kanker en zij overleed heel plotseling. Ik was daar erg mee bezig en het was meer voor mezelf helpend om hierover te zingen, dan dat ik echt een nummer wilde schrijven. Toen ik het naar Callum stuurde was dat tegelijk met veel andere nummers en ik had het bijna achterwege gelaten, omdat het nummer zo anders was, zoals Cal al zei. Het had voor mij eigenlijk al zijn dienst bewezen, het schrijven ervan had me verder geholpen. Toen bleek dat Cal het een te gek nummer vond en later bleek dat ook het label het te gek vond; dat verbaasde me al helemaal. Om eerlijk te zijn: dit zal het nummer zijn waar mensen het meest verdeeld op reageren, omdat het zo anders is. Voor sommigen zal dit nummer het minst leuke nummer op het album zijn, voor anderen zal het juist een favoriet zijn, door het verhaal erachter.
C: Ik hou er niet zo van als je te makkelijk te doorgronden bent. Voor mij zou het pas echt schokkend zijn als het album uitkwam en iedereen zou zeggen: ja, dit is precies wat we hadden verwacht.

Foto’s: Bente van der Zalm
Tekst: Susanne van Hooft

Bad Sounds
Bad Sounds

 

 

 

 

 


Nederlandse versie | English version

 

‘It would be upsetting if everybody was like: this is exactly what I was expecting them to do’

The band ‘Bad Sounds’ doesn’t ring a bell with everyone, but many people know ‘Wages’, from the FIFA 18 soundtrack. The band around the brothers Ewan en Callum Merret have been dropping several singles, like the uplifting ‘Are You High?’ CHAOS Music Magazine met the brothers before their show at Metropolis Festival. Obviously, the subject of our conversation was the release of their debut album.

Your first album ‘Get Better’ is to be released in August, that must be very exciting!
Ewan Merret: It’s our first album, so it’s kind of nerve wrecking. First albums are really important. You don’t really get a practice at doing it. We’ve always seen Bad Sounds as more of an album band than just a single type band. It’s nice that we can finally show more sides of us. The album shows more of a complete package of what we’re about.
Callum Merret: Also, we always say that we talk about albums that we really like, rather than the specific artists. Something that hopefully someone will say about us one day: I don’t like the band, but I like the album.

So, you want to present the album as a whole package. How did you manage to do that?
E: We made sure we picked the songs that felt like they belonged together; like different sides of the same thing, rather than things that were wildly different from each other.
C: Once you picked those songs, it’s what order do you pick them in. You want it to be captivating from the start, but you also don’t want the listener to get tired of it straight away. We put together Excel spreadsheets of our favourite albums with the order, what types of songs that were on it, how many songs… We really sort of analysed ourselves what makes those albums great albums. We spent a few times listening through to the whole thing of ours, changing the order and changing tracks. I’m very proud of it and I hope people will like it.

Get Better runs a self-help book theme

Can you tell me where the title ‘Get Better’ comes from?
E: When we finally started to put the album together, the theme presented itself like this. The album runs this get better theme. It’s a kind of parody of a self-help book, something we always joked about, in our lyrics anyway.Bad Sounds

Was making the album a self-help guide for you?
E: (laughs) Well, I think there’s loads of angles to it, because I think it’s the classic musician thing; when you’re feeling down, writing about it is a very cathartic thing to do. That is also very self-indulgent, just talking about your problems all the time in songs. So I think it’s a bit of that. And then there’s being in the music industry, where everybody just wants you to progress and there’s never an end goal.
C: We’ve been doing this for a few years as Bad Sounds, and I feel we’re slowly getting better. So, it’s that progression of getting better at what you do and becoming a better person along the way as well. I felt it was quite a universal title.
E: Plus the thing, it works with the band name: Bad Sounds Get Better.

Now that you mention it, where does the band name come from?
E: When we were first starting, we had this demo that we really liked, but it was just demoed on a crappy keyboard. We labelled the demo ‘bad sounds’, as if we were going to change the sounds later. When we were looking through demos and other places for band name ideas, that was the best of a bunch of really bad band names.

We had so much fun playing drums for two weeks

You said previously, you can’t practice releasing your first album, but did you get any advice from other people?
C: We’re not particularly a social bunch, so we don’t know a lot of people in the industry. James Dring produced most of the album with us. He worked on some stuff that we really admire. I feel he was aware of what the whole album was and he guided us into what it could be.
E: I think we’re a hard band to advise what to do, because we don’t really fit into a specific lane to follow. We just follow our gut instinct and if we like it, hopefully other people will like it.
C: We were in a lucky position to make an album and we don’t know if we’re going to get that opportunity again. If we did it and we knew in ourselves we weren’t happy with the end product, we’d never forgive ourselves if it failed.Bad Sounds

What is your best memory of recording the album?
E: We normally always use break keys, like old funk records where you take just the drum pattern and use it. But when you’re putting your album out on a label, you can’t do that because of copyright stuff. So, we wanted to record our own and we wanted to make sure it sounded authentic. A friend of ours brought fifties and sixties drum kits, and we used old fashion micing techniques, and old mics as well. We spent two days just recording those drum parts. That was really fun, because we’re kind of nerdy about that stuff. But also James, who we recorded it with, is really into that. So, it was all of us geeking out a bit and just having fun playing drums.
C: The studio had these massive windows that look out onto the little lake that they have there. It was so far removed from anything we had ever done. We always have been in tiny rooms, just for two or three people. At that point, we were just doing the drums, just getting cool sounds. We had a favourite drumkit by the end of it, which is a 1960s. One that sounded like Ringo Starr when you played it. It was really good.

Personal favourites of  ‘Get Better’

Is there one track on the album that you personally like more?
E: I really like this track called ‘Another Man’. I’m happy with how it turned out. Not just because the song took a lot of time, but we’re trying to write that type of song for a long time. It really feels like the album needed a track like that.
C: It was the hardest song to record as well. I think it was the only time in the studio where we disagreed on a track. At that time I thought that it would not be good enough for the album. Now listening to it in context of the album, it’s one of my favourite tracks.

What made this specific song so hard to record?
C: I think the simplicity of it.
E: I think as well that I was really precious about it. We just have different ways of working. Where I like the first instant bits, writing the tracks and the first hour when you get it into the shape where it starts to look like a song, Callum is more about throwing a lot of ideas about it and seeing what is best. When Cal wanted to try things out, I was like: no, that is wrong for this song. I knew what I wanted. That was the time we parted heads.
C: The pre-chorus section is the bit where we basically both made compromises. I was like: I definitely want it like this. Ewan definitely wanted it like this and we were like: okay let’s do a little bit of that and a little bit of that. That is the essence of how we started as band; having these two conflicting ways of working.
E: The reason we don’t fight, is because we know not to take each other personally. We can say to each other: I don’t like that. And it does not feel like an ego thing or a personal thing. It’s always been the two of us.

And, Callum, what is your favourite song on the album?Bad Sounds
C: My favourite is ‘Thomas Is A Killer’, because I didn’t have as much to do with it. Ewan pretty much wrote it. He sent it to me just before Christmas and it really struck a chord with me, because I knew the story behind the song and I knew how much that story had affected him. Hearing how Ewan put that into a song was really beautiful and now every time I listen to it, it chokes me up a little bit. Also, I feel it’s important because we’ve never released something like that. All of our lyrics are usually quite dark, but because they’re around this sort of upbeat track, people don’t really read into it too much. This is quite a dark track through and through. It’s very different from anything else we’ve done.

‘Thomas Is A Killer’ is a very dark song

Do you want to share the story behind the song?
E: A friend of mine, who I used to work with, had cancer and she died really suddenly. I was just thinking about it one day and it was more of a cathartic thing then to actually write a song.  When I sent it to Callum, it was with a bunch of other songs and I almost left it out because, like Cal said, it is so different. I saw it as if it had almost served its purpose for me. In a way I felt I got out of that feeling through doing that song. Then Cal was really into it, and it really shot me when the label were really into it too. To be honest, this will be the song that divides people because it’s so different to what we have done. It will be some people’s least favourite song on the album, but I also think, it will be some peoples favourite, because of that story.
C: I don’t really like it when it is too easy to punch a hole in what you do. For me, it will be really upsetting if the album came out, and everybody is like: yeah, this is exactly what I was expecting them to do.

Pictures: Bente van der Zalm
Text: Susanne van Hooft

3 Replies to “Interview: Bad Sounds: ‘Het zou pas echt erg zijn als we deden wat iedereen van ons verwacht’”

Comments are closed.