Nederlandse versie |
English version

De band Pale Waves is op dit moment op tour door Europa. Voorafgaand aan de show in de Sugarfactory, Amsterdam kreeg CHAOS Music Magazine de kans om frontvrouw Heather Baron- Gracie te spreken. Ons gesprek vond plaats op een dakterras in Amsterdam. Wij vroegen haar onder andere naar de support van The 1975 en met wie ze graag een keer zou willen samenwerken.

Kun je vertellen wat je grootste inspiratie voor het album was?
Het album gaat over mijn ervaringen, over de mensen die ik heb ontmoet en de dingen die ik heb meegemaakt. Het gaat veel over mij, eigenlijk gewoon over mijn leven.

Is ‘My Mind Makes Noises’ hierdoor persoonlijker dan de voorgaande EP ‘All The Things I Never Said’?
Ja, zeker weten! ‘The Tide’ en ‘Heavenly’ waren nummers die wat voor mij betekenen, maar tegelijkertijd voelde ik mij niet zeker genoeg om mezelf laten zien. Dus ik verstopte mij achter metaforen zoals “You’ll be the sea and I’ll be the tide”. Het is niet heel direct.

Wat is jouw favoriete nummer van het nieuwe album?
Mijn favoriete nummer is denk ik ‘Karl (I Wonder What It’s Like To Die)’ en daarom betekent het ook het meeste voor mij. Ik heb het gevoel dat het mij is op mijn kwetsbaarst. Het is een heel emotioneel nummer en ik ben ook het meest trots op dat nummer.

Is er iets wat je graag nog zou willen bereiken?
Ik denk dat we nog veel te bereiken hebben en we hebben nog veel zwaar werk te doen. Alleen al om betere muzikanten te worden en de optredens te verbeteren. Er is nog een lange weg te gaan.

Met welke artiest zou je graag een keertje willen samenwerken?

Pale Waves
Heather Baron- Gracie

Ik zou graag samen willen werken met Taylor Swift. Ik denk wel dat wel lastig kan worden, omdat ze waarschijnlijk veel gewild is en één van de bekendste mensen ooit is. Maar dat zou wel te gek zijn. Er zijn veel goede artiesten; ook kleinere artiesten waarmee ik graag zou willen samenwerken, maar op dit moment probeer ik zoveel mogelijk Pale Waves nummers te maken.

Maar als we dan toch even verder dromen: wat voor nummer zou je maken met Taylor Swift?
Gewoon een groot popnummer. Ik heb het gevoel dat we daar goed in zouden zijn.

Jullie staan in januari in het voorprogramma van The 1975 in Groot Brittannië. Hoe voelt het om gesteund te worden door deze band?
Het is heel tof, omdat het goede muzikanten en leuke mensen zijn. Om hun steun te hebben en dat ze tijd aan ons besteden betekent veel voor ons. We zijn ze heel dankbaar, want hun tijd is natuurlijk heel kostbaar.
Hebben jullie een bepaald ritueel voordat jullie het podium op gaan?
We doen altijd een groepsknuffel voordat we het podium opgaan, we maken geluid en schreeuwen om elkaar hyper te maken.

Voel je een bepaalde druk voordat je het podium opgaat?
Soms, omdat ik wil zijn wat mensen verwachten dat ik ben. Dat is de enige druk, maar niet echt want ik ben vol met energie voordat ik het podium op ga. Ik denk er dus niet zoveel over na.

Wat vind je het leukste aan op tour zijn?
Ik vind het leuk om zoveel verschillende plaatsen, verschillende culturen te zien en zo veel verschillende mensen te ontmoeten. Het is heel bijzonder. Ik heb het gevoel dat ik al zoveel van de wereld heb gezien terwijl ik nog best jong ben. Het is heel tof dat deze levensstijl ervoor zorgt dat ik zoveel kan reizen.

Pale Waves
Heather Baron- Gracie

Al het reizen brengt je naar Nederland. Wat vind je het leukste aan ons land?
Het is een heel mooi land. Wat ik niet zo leuk vind is dat er teveel fietsen zijn. Het is goed voor het milieu, maar ik heb het gevoel dat elke keer dat ik naar buiten ga ik overreden zal worden.

Wat mis je het meeste als je op tour bent?
Mijn familie en mijn honden sowieso, ook het thuis zijn en doen van normale dingen, maar ik krijg nooit echt heimwee.

Heb je een favoriet optreden?
Misschien onze afgelopen show in Manchester, die was in de O2 Ritz. Dat was een heel speciaal moment omdat Ciara en ik daar zoveel herinneringen hadden. We zijn daar vaak geweest toen Pale Waves net begon. We hebben daar zoveel bands gezien en we hebben vaak gedacht: het zou geweldig zijn om hier onze show te doen. We dachten dat het ver weg was, maar we hebben het toch gedaan.

Wat is het raarste wat fans hebben gedaan?
Een paar dingen die fans hebben gedaan zijn niet echt raar, maar meer gepassioneerd zoals het gooien van ondergoed wat wel grappig is. Ik krijg eten of sommige mensen proberen mij te dwingen om met ze te trouwen. Dat is wel raar.

Wat is voor jou het belangrijkste aan artiest zijn?
Het belangrijkste is eerlijk zijn en niet faken. Het niet doen voor de online status of omdat je cool wil lijken. Want je kunt zo door dat soort muzikanten heen kijken en dat vind ik niet leuk.

Tekst: Anouck Bosma
Foto’s: Bente van der Zalm

 


Nederlandse versie | English version

 

The most important thing is just being honest and not faking it

Pale Waves is on tour right now, but before the band played their show at the Sugarfactory, Amsterdam CHAOS Music Magazine got the opportunity to interview frontwoman Heather Baron- Gracie on a roof terrace in the centre of Amsterdam. We asked her about the support from The 1975 and the artist she would like to collaborate with.

Could you tell me where your inspiration for the album came from?
The album is just about my experiences, the people that I met and things that I’ve been through. It is a very self-centred album. It’s just about my life, basically.

Based on what you just said, is it true to say that ‘My Mind Makes Noises’ is a more personal album than your previous EP ‘All The Things I Never Said’?
Yes definitely! Because ‘The Tide’ and ‘Heavenly’ were songs that meant something to me, but at the same time I felt like I wasn’t really comfortable with putting myself out there. So, I hid behind those metaphors like “you’ll be the sea and I’ll be the tide”. It isn’t very direct.

What is your favourite song from the new album?
My favourite one will probably be ‘Karl (I Wonder What It’s Like To Die)’ and for that reason it means the most to me. I feel like that’s me at my most vulnerable self and I feel like that’s a song that is just really emotional and I am really proud of that song the most.

What would you still like to achieve?
I feel like we’ve got a lot to achieve and we have a lot of hard work to do. Just to get better musicians and have a better performance. There’s a long way to go.

Pale Waves
Heather Baron- Gracie

Which artist would you like to collaborate with?
I’d love to collaborate with Taylor Swift. It might be hard because she is probably in high demand and she is one of the most famous people ever, but that would be awesome. There are a lot of great artists out there, even like smaller artists that I would love to collaborate with, but at this point I’m just trying to get as many Pale Waves songs as I can.

Okay, but let’s dream on for a while: what kind of song would you make with Taylor Swift?
Just a massive pop song. I feel like we would be good at that.

You’ll be going on tour with the 1975 in January in the UK. How does it feel to get this support from them?
It’s really great because they’re great musicians and great people. So to have their support and for them to give up their time for us means a lot to us. We’re very thankful, because obviously their time is so precious.

Do you have a ritual before going on stage?
We always do a group hug right before we go on stage and just make noise and scream at each other. Just to get each other in a hyper kind of way.

Do you feel some kind of pressure before going on stage?
Sometimes, because I want to be what people sort of expect me to be. So, that’s the only pressure, but not really because usually I am full of energy right before I go on stage. So I don’t really think about it that much.

What do you like most of being on tour?
I like seeing different places, different cultures, and meeting different people. It’s very interesting, I feel like I’ve seen so much of the world so far and I’m still quite young. It’s just amazing that this lifestyle can allow me to travel so much.

All this traveling brought you here in the Netherlands. What do you like most about our country?
It’s a really beautiful place, but the thing I don’t like the most is that there are too many bikes. Even though it’s really good for the environment I feel like I get run over every time I get out there.

Pale Waves
Heather Baron- Gracie

Is there something you miss the most when you’re on tour?
My family and my dogs definitely and just being at home doing normal things, but I don’t really get that homesick.

What is your favourite performance with Pale Waves so far?
Maybe my favourite was our recent show in Manchester, which was at the O2 Ritz. That was a special moment because Ciara and I had so many memories at that venue. We had been to that venue lots of times before the start of Pale Waves and we watched so many bands there. We always said it would be incredible to come here and do our own show. We thought that was far away and now we got to do it.

What is the weirdest thing fans have done?
A few things fans have done are not weird but passionate, like throwing their underwear which is kind of funny. They give me food, or some people try to force me to marry them. That is a bit weird.

What is for you most important about being an artist?
The most important thing is just being honest and not faking it. Not doing it for the online status or not doing it because you want to seem cool. You can see through those musicians right away and I don’t like that.

Text: Anouck Bosma
Pictures: Bente van der Zalm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *